<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
 • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

  <menuitem id="h4sia"></menuitem>

  1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
   <wbr id="h4sia">
  2. <meter id="h4sia"></meter>

   <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
  3. <dl id="h4sia"></dl>
  4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

    hga038.cσm

    แหล่งกำเนิด:หนังสือพิมพ์รายวันหลิ่วโจว เดท:2021-06-16 15:00

    เมื่อเร็วๆ นี้ คอลัมน์ "FOCUS REPORT" ของซีซีทีวีได้ใช้ "ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กๆ เดินเข้าสู่ทั่วโลก" เป็นหัวข้อ วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวอย่างลึก แนะนำทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวและชื่นชมการพัฒนาอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจว

     

    คอลัมน์ "FOCUS REPORT" ใช้เวลา 14 นาทีในการทบทวน "อดีตและปัจจุบัน" ของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวแบบบรรจุสำเร็จรูป ทำการวิเคราะห์อย่างลึกในด้านต่างๆ เช่น การเกิดขึ้นของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวแบบบรรจุสำเร็จรูป ความพยายามของหลิ่วโจวในการสนับสนุนอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจว ทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจว และผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมปฐมภูมิ อุตสาหกรรมทุติยภูมิ และอุตสาหกรรมตติยภูมิ เป็นต้น ในรายการยังได้แนะนำถึงการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการจำหน่ายทางออนไลน์ของหลิ่วโจว ทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวได้จำหน่ายไปยังทั่วประเทศและทั่วโลก การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจว ขณะนี้ได้กลายเป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษของท้องถิ่นในประเทศจีน ในตอนท้าย รายการยังมีความคาดหวังในอนาคตของก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวอย่างมาก และหวังว่าอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือหลิ่วโจวจะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและทำได้ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น